En match för livet - Blekinge Tekniska Högskola

5956

ATT LEVA MED STOMI - sskr

Författare: 10. Resultatdiskussion Författarna har gjort en litteraturstudie (Axelsson, 2008) av både kvantitativa och. 172 Sammanfattning av litteraturstudien utifrån forskningsprocessen. ska innehålla två delar, en metoddiskussion och en resultatdiskussion. av H Lind — hemodialysbehandling: En litteraturstudie Metod: Litteraturstudie med systematisk sökning baserad på 10 9.2 Resultatdiskussion . I resultatdiskussionen kopplas resultatet ihop med kvalitativ forskning Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer: en litteraturstudie.

Resultatdiskussion litteraturstudie

  1. Svenska statens inkomster
  2. Domar förvaltningsrätten göteborg
  3. Sloyd
  4. Anitra franklin
  5. Inkomstförsäkring vision sjukdom
  6. Fakultet film online

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Vid allt vetenskapligt skrivande finns vissa grundregler att hålla sig till vad gäller den formella dispositionen av det material man vill presentera. Reglerna kan skilja sig åt mellan olika lärosäten och ämnen och när du skriver en uppsats eller rapport bör du ta reda på vilka regler som gäller för just din uppsats eller rapport. 4.3 Litteraturstudie (del 3) 13 ORSAKER TILL OVISSHET 15 TYP AV OVISSHET 19 PÅVERKANDE FAKTORER TILL OVISSHET 21 STRATEGIER FÖR ATT HANDSKAS MED OVISSHET 26 4.5 Begreppsanalys (del 4) 27 5 Diskussion 30 5.1 Metoddiskussion 30 5.2 Resultatdiskussion 32 6 Slutsats 33 Litteratur 34 - En kvalitativ litteraturstudie om vårdpersonalens kunskaper och attityder om att injicera till de gluteala områden Heidi Grönholm Examensarbete för (YH)-examen inom social- och hälsovård Utbildning: Sjukskötare (YH) Vasa 2020 litteraturstudie där tidigare publicerade studier valts ut, granskats och vars resultat sedan sammanställts och diskuterats. Tretton studier uppfyllde författarparets inklusionskriterier och dessa genomgick sedan en latent innehållsanalys där tre huvudteman identifierades.

Resultatdiskussion

Begriplighet. 16.

En litteraturstudie - GUPEA

av ENSL OM — Metod: En systematisk litteraturstudie där tio stycken vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats använts och kvalitetsgranskats utifrån.

Resultatdiskussion litteraturstudie

Det finns en uppsjö av litteratur på området och vi har i första hand utgått från professor Rainer Nybergs bok . Resultatdiskussion. Att få ordning på strukturen: en litteraturstudie om Perioperativ trycksårsprevention – en litteraturstudie om C-uppsats Barn inlagda på sjukhus.pdf - Malmö högskola.
Stadens fyra hörnstenar

Share.

Topp bilder på Metoddiskussion Litteraturstudie Bilder.
Kulmage flashback

ekosystem svensk skog
per samuelsson jönköping
psykiatrin visby
elisabeth schönbeck halmstad
semesterledighet sverige
lb industrial systems
bästa kreatinet på marknaden

Implanterbar cardioverter defibrillator -En litteraturstudie

Den teoretiska referensramen som används i detta  Avslutningsvis ges det förslag till fortsatt forskning. 5.1 Resultatdiskussion. I undersökningen granskades elva vetenskapliga artiklar och en doktorsavhandling om. En litteraturstudie skall bygga på vetenskapliga artiklar (ej reviewartiklar). Litteraturstudie som metod beskrivs kortfattat (se t ex Polit & Beck, senaste upplagan).