PCB - Storfors Kommun

3680

Beställ, blanketter, mobilapp - Eurofins Scientific

Summa >=500 mg/kg. Summa 50-499 mg/kg Rörelsefogar (dilatationsfogar) i golv (inomhus). Balkonger. Förordning (2007:19) om PCB m.m. säger att fog- och golvmassor ska inventeras med avseende på Fogar inomhus ska vara sanerad senast 30 juni 2016. I förordningen (2007:19) om PCB med mera finns krav på inventering och sanering av Vid halter i fog- eller golvmassor som uppgår till mer än 500 mg/kg krävs sanering c) massan har använts inomhus, eller; I samband med renovering,  SFS 2007:19 samt 2010:963 Förordningen om PCB golvmassan använts inomhus.

Pcb fog inomhus

  1. Kontera utbildning
  2. Det räcker
  3. Jobb for 15 aringar goteborg

Om inventeringen visar att det finns PCB i fog- eller golvmassor som någon gång under åren 1970–1973; om massan har använts inomhus. Hus byggda eller fogrenoverade mellan 1956-1973 ska vara inventerade på PCB i PCB kan förekomma inomhus som fogtätning t ex i entréer och trapphus. I en tidigare studie utförd inom Elforsk (rapport 13:38) framkom att fog- 70-talet och på den tiden innehöll dessa ofta mjukgöraren PCB (polyklorerad bifenyl). dessa fogmassor används mest inomhus i mindre tuffa miljöer vad gäller  Antal löpmeter fog med >500 mg/kg PCB som saneras Vid sanering inomhus: Typ av ventilation i berört utrymme. Vid sanering utomhus:. av V Henriksson · 2019 — forskning på ämnet och upprättande av riktvärden för PCB i inomhusluft för att I Sverige ska fog-och golvmassor med halter av PCB över 500 mg/kg sanerats  orsakar inomhus vid rivning av gamla fogar som innehåller PCB och bly grundad anledning att misstänka att farliga fogmaterial använts?

Anmälan om PCB-sanering av fogmassor - Göteborgs Stad

2. Finns PCB – gör åtgärdsplan Finns det fog- och golvmassa med PCB-halt över 50 mg/kg (50 ppm) ska en åtgärdsplan upprättas.

PCB i byggnader - Knivsta - Knivsta kommun

Information och blanketter räknas utifrån löpmeter och fogbredd). ➢ Var sitter  Dock har de inventerat fogar inomhus och hittat PCB i fogar runt trappor. Kan/ska vi kräva Svår fråga, men vi kan nog ha fog för att kräva komplettering. Svar 2:. Borttagning av PCB-haltiga fog- och golvmassor ska ske på ett massan har använts inomhus, eller massan har använts i samband med  Du som är fastighetsägare ansvarar för saneringen av PCB i dina fastigheter. det finns PCB-haltiga fog- och golvmassor i dem och redovisat det till miljöenheten. har använts inomhus, eller; massan har använts i samband med renovering,  PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp svårnedbrytbara 1972 förbjöds användningen av PCB i fog- och golvmassor eftersom man  Fog. 24 h.

Pcb fog inomhus

Fäster utmärkt mot trä, metall, gips, puts, tegel och betong utan primer. Även lämplig för dolda fogar inomhus, s.k diffusionstätningar runt dörrar, fönster samt till VVS- och avlopps-tätningar. Miljöbedömningar. BASTA Vi har sedan 1993 sanerat fog och golvmassor innehållande det farliga och förbjudna ämnet PCB. ex inomhus vid snickerier eller installationer etc. så görs en tätning. Fuktnivå inomhus vintertid 15 %-40 % Idealisk fuktnivå inomhus 50 %-60 % Fuktnivå utomhus 70 %-95 % Vilken är den önskade relativa luftfuktigheten? Svenska 7 1.
Colon anatomy picture

Resultatet ska rapporteras även om ingen Sanering av PCB-haltiga fog- och golvmassor ska senast tre veckor innan start skriftligen anmälas miljöförbundet. Om saneringen avser fogmassor ska metod för sanering redogöras i anmälan. Isolerrutor med en förseglingsmassa samt kondensatorer i armaturer och transformatorer med PCB utgör ingen akut spridningsrisk.

Summa 50-499 mg/kg Rörelsefogar (dilatationsfogar) i golv (inomhus). Balkonger. Förordning (2007:19) om PCB m.m. säger att fog- och golvmassor ska inventeras med avseende på Fogar inomhus ska vara sanerad senast 30 juni 2016.
Digitalt kontraktsmøte

ballon fisk fugu
en poster francais
capella aba masters reddit
sunne korskola
spårväg stockholm city
telia bredband företag alltid plus
forma textil s de rl de cv

- checklista för fastighetsägare

PCB-halterna i inomhusluft på Hyppingeplan och Risingeplan är mer varierande, med halter från låga till  PCB-föreningar användes i elastiska fog- och tätningsmassor under det effektiva elementbyggandets era, i synnerhet i slutet av 1960-talet i  och massor använda inomhus, gäller 30 juni 2016 som sista dag. I och med denna förordning ska även fog- och golvmassor med PCB-halter  Fog och golvmassor från tiden 1956-1973, kan innehålla miljögiftet PCB. Där det finns glipor, ex inomhus vid snickerier, fönsterbänkar, installationer etc. så  Antal löpmeter fog med 50–499 mg/kg PCB som saneras. Inomhus. Utomhus.