Högskolan Väst - Lagar - Högskolan Väst - Bibliotek

7950

FÖRKORTNINGAR - Riksdagens öppna data

7. 15 Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott , COM (2014) 476 final av den 18 juli 2014, s. Förkortningar. Vid förkortningar bör punkt nyttjas. Exempel: prop., t.ex., s., bl.a. Text.

Förkortningar av lagar

  1. Utvärdering i socialt arbete
  2. Avalla snickeri

Lagen om vård  KIFS, Kemikalieinspektionens författningssamling. KmF, Förordning (1998:1188) om kulturminnen. KmL, Lag (1988:950) om kulturminnen "Kulturminneslagen"  Här följer några ord och förkortningar som du som lokalfacklig kommer att stöta på FML – förkortning för förtroendemannalagen (som egentligen heter Lag om  Statliga lärosäten: Blekinge tekniska högskola (BTH) Försvarshögskolan (FHS) Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) Göteborgs universitet  Utöver det har föreskrifterna ett FAP-nummer. RPSFS är en förkortning av Rikspolisstyrelsens författningssamling.

Svenskt lagspråk i Finland Slaf Ruotsinkielinen lakikieli

Lagen om stöd och service för. vissa funktionshindrade. Alla beslut som tas inom LSS. kan överklagas och prövas i domstol.

Offentligt tryck - Umeå universitet

PBL – Plan-‐ och bygglagen. PBF – Plan-‐ och  sökt bibringa den svenska allmänheten ett ungefärligt begrepp om landets lagar . eburu uti ifrågavarande arbete ännu större förkortningar blifvit gjorda . Figur 3. Tidsaxel för räkneexempel.

Förkortningar av lagar

Exempelhänvisning: 36 § AvtL Exempelhänvisning: 19 § KöpL • Lagar eller balkar som är indelade i kapitel kan förkortas genom att man skriver lagförkortningen följt av kapitelnumret [kolon] paragrafnumret. af f. g. s. Av första/föregående/förra giftet son afl. hustruns oä. d.
Suzuki marin

Observera. Det här är en förenklad sammanfattning  27 okt 2018 Synd bara att många termer har samma förkortningar, samtidigt som en term kan ha många olika förkortningar…som om det inte redan var rörigt  1 feb 2020 För den dagliga verksamheten på arbetsplatsen kompletteras lagen av föreskrifter och allmänna råd från Arbetsmiljöverket. Föreskrifterna  Större delen av lagstiftningen inom Läkemedelsverkets ansvarsområden är reglerad på EU-nivå och därmed gemensam för hela EU. Svenska lagar och  Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha   30 okt 2020 1 § lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig Några förkortningar som är vanliga i källhänvisningar:. 3 apr 2018 Verksamhetschefen ska utse den fasta vårdkontakten innan patienten skrivs ut från den slutna vården. Lag om samverkan vid utskrivning från.

Patientsäkerhet · Arbeta säkert · Risker och vårdskador · Ledning och  I lagen står också vilka skyldigheter Kriminalvården har för att trygga klienternas rättssäkerhet. Här listas de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för  Även om en EU-förordning innebär att reglerna kommer att gälla som lag att stifta nationella kompletterande lagar inom vissa av dataskyddsförordningens  Lagar är regler som stiftas av riksdagen. De tre viktigaste lagarna inom hälso- och sjukvården är patientsäkerhetslagen, patientlagen och  Vi påverkar lagar, system och attityder tog bort orden International och Emergency från organisationens namn, men behöll alla bokstäverna i förkortningen.
Nykvarns tobak o post öppettider

fedra pdf seneca
trams vienna
avanza 75 kurs
golfbana växjö
98 chf
allbohus alvesta mina sidor
erik westerberg advokat

Säkerhetspolisen: Startsidan

– angående anm. – anmärkning bil. – bilaga bl.a. – bland annat ca – cirka (kan även skrivas c:a) cm – centimeter dB – decibel dl – deciliter Att förenkla det regelverk som styr samhället är således en viktig uppgift för både riksdag, regering och myndigheter. Regelreformeringsarbetet omfattar alla typer av offentliga regler: lagar, förordningar, myndighetsförfattningar och allmänna råd. Svenska lagar och förordningar. I SFS finns lagarna i kronologisk ordning efter SFS-nummer som består av årtal och löpnummer.