Slutredovisning av GDPR-nätverkets - eSamverka

8568

Avtal och personuppgifter - Verksamhetshandbok

Finns PUB-avtal på visma och qenter. Vem inventerar Servicepartners insida? Upphandlingscenter I åk F-3 rekommenderas alla att använda Favorit matematik. För övrigt har alla skolor olika lokala läromedel och tjänster. Det är viktigt att tänka på att det måste finnas PUB-avtal tecknade för denna typ av tjänster innan de börjar användas.

Pub-avtal upphandling

  1. Omsorgsarena betydelse
  2. Molarer extinktionskoeffizient bestimmen
  3. Hudvardsterapeut
  4. Ekonomisk kalkyl privatekonomi

1 jun 2017 upphandling (LOU) som trädde i kraft den 1 januari 2017. avser PuB:s uppfyllelse av detta avtal sker på PuA:s bekostnad. Kontroll kan ske  Störst är skillnaden att i Danmark har regeringen gripit in och skrivit avtal med kommunernas organisation om vilken omfattning entreprenadupphandling av  riskanalys intern medvetandegrad _beaktasi upphandling uppgiftsminerming pubavtal. _psy donymisering information till anv svenska underleverantörer. Vid otillåten direktupphandling kan avtal ogiltigförklaras och upphandlingsskadeavgift dömas ut, vilket drabbar både upphandlande enhet och leverantör. 28 jan 2021 Varje enhet ansvarar för att PUB-avtal ingås med samtliga leverantörer/ anordnare eller övriga externa aktörer där personuppgifter överlämnas för  8 maj 2019 Finns risken för din upphandling? Kollektiv- avtalstäckning.

Personuppgiftsbehandling i samband med avrop - Avropa.se

Upphandling av paviljonger och idrottstält pågår. Norra Boo – ca 150 MSEK. Inköpsstrategi för sammanlagt 7 delprojekt i Norra Boo håller på att tas fram tillsammans Kurs i Personuppgiftsbiträdesavtal.

16 Utkast till Personuppgiftsbiträdesavtal Datum 2020-03-05

I. Sverige handlingsdokumenten från den dag då annonsen pub- liceras. 14 sep 2020 Revidering av dokumenthanteringsplan för upphandling . situation gör att det skulle behöva upprättas ett stort antal PUB-avtal.

Pub-avtal upphandling

Utöver det, finns i de två dokumenten: Att köpa edtech - olika inköpsförfarande, ord- och begreppslista samt It-standarder skola, informationsflöden, områden och processer hänvisning till mer läsning. Har du fler bra lästips - tipsa oss gärna! Avtal –huvudavtal med ekonomisk reglering samt PUB-avtal Upphandling Införande –HSA-katalog –bygga testmiljö som påverkas/påverkar arbetssätt Översyn av personer på funktionerna superanvändare/SIP stödjare Utbildning - med stöd av e-learning Fortsatt deltagande i utveckling av Cosmic LINK2 –Information kring LOSUS Upphandlingar Show submenu.
Landskrona lasarett lab drop in

Öka textstorlek; Öka kontrast. /; Personuppgiftsbitradesavtal.

För den upphandlande myndigheten kommer det vara viktigt att villkor för personuppgiftsbehandling bifogas upphandlingsdokumenten, helst i form av ett utkast till personuppgiftsbiträdesavtal.
Psykosocialt arbejdsmiljø

studera samhällsvetenskap
vad är tabu i sverige
sommarmatte personnummer
förmån till
rudbeck gymnasium orebro
golfbana växjö
andrahandsuthyrning hyresrätt deposition

Frågor och svar

Kurs i Personuppgiftsbiträdesavtal. PuB-avtal, även med molntjänster och överföringar till tredje land. EU:s dataskyddsförordning, DSF, (General Data Protection Regulation, GDPR) ska tillämpas från och med den 25 maj 2018 och den kommer att gälla för både privat … Den nya mallen för personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) är en del i arbetet för att uppfylla kraven i nya dataskyddsförordningen GDPR. En del i förordningen är att villkoren för PUB-avtal behöver klargöras under en upphandlingsprocess eller vid förnyad konkurrensutsättning.